Accessibility
UE

Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Czarne

Celem projektu jest aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa Czarne poprzez budowę
świetlicy wiejskiej. 
 
Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Wartość inwestycji: 386 339 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 75%
kosztów kwalifikowanych projektu.
 
Budowę zakończono w październiku 2010 r.