Accessibility
UE

Budowa siłowni zewnętrznej w Kaliskach

                                 

Projekt pn. "Budowa siłowni zewnętrznej w Kaliskach" zrealizowano w 2014 roku. Jest to operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.  Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom gminy i turystom dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Partnerem projektu jest Kaliskie Stowarzyszenie Rozwoju Sportu „Victoria”, które pełni nadzór nad powstałą infrastrukturą.

Zakres prac obejmował utwardzenie terenu o pow. 177,76 m2 oraz montaż urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych:

- jeździec,

- wyciskanie siedząc,

- surfer,

- podciąg nóg,

- biegacz,

- stepper,

- wioślarz.

 Wartość projektu wyniosła 58 738,74 zł, w tym dofinansowanie – 25.000 zł.