Accessibility
UE

Budowa ścieżki rowerowej Frank-Kaliska

Główny cel projektu to zwiększenie lokalnej atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej. Przedmiotem projektu była budowa ścieżki rowerowej na odcinku Frank-Kaliska z kostki betonowej o długości
1378 m i szerokości 2m.  Budowę wykonano w 2010 r. Wartość inwestycji wyniosła 386 864 zł; dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego stanowiło 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Parterem projektu był Powiat Starogardzki, który wsparł realizację inwestycji kwotą 32 000 zł. Wsparcie finansowe projektu
zadeklarowały też 2 firmy z terenu gminy Kaliska; Szkółka Ogrodnicza FRANK-RAJ państwa Kopciowskich oraz Transport Przewóz Osób pana Andrzeja Prabuckiego.