Accessibility
UE

Budowa budynku socjalnego – świetlicy wiejskiej na terenie Piecowskich Terenów Sportowych

Projekt współfinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013. 

 

Wniosek o dofinansowanie projektu złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w lipcu 2010 roku. W listopadzie tegoż roku wniosek został pozytywnie rozpatrzony i podpisana została umowa
o dofinansowanie projektu.

 

Realizacja projektu, zgodnie z planem, miała miejsce w roku 2012.

 

W stosunku do założeń pierwotnych, w projekcie wprowadzono następujące zmiany: 

            - zmiana lokalizacji budowy świetlicy w obrębie tej samej działki,

            - zmiana źródła ogrzewania budynku z elektrycznego na pompę ciepła powietrze-woda oraz

   zmiana źródła przygotowania ciepłej wody z elektrycznego na solary i pompę ciepła.

 

Całkowita wartość projektu wyniosła 387.606,36 zł, w tym dofinansowanie: 189.552 zł.

 

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZOJAX” s.c. Jan, Zofia  Wildman, Zblewo

 

W wyniku projektu powstał obiekt świetlicy w postaci parterowego budynku z dwuspadowym dachem i drewnianym tarasem. Powierzchnia obiektu wynosi 152,99 m2 , a jego powierzchnia użytkowa to 106,30 m2.

 

Budynek spełnia dla mieszkańców rolę świetlicy, a także będzie wykorzystywany przez sportowców, jako obiekt socjalny – szatnia.