Accessibility
UE

Asy Samorządu 2022

Redakcja portalu i tygodnika „Zawsze Pomorze” w dniu 27 czerwca 2023 r. nagrodziła samorządowców za najciekawsze, największe oraz najbardziej oczekiwane projekty inwestycyjne i proobywatelskie, zrealizowane w ubiegłym roku.

 

Laureatami „Asów Samorządu 2022” zostali włodarze 20 pomorskich gmin oraz powiatów spośród 3 kategorii: Inwestycje, Zielona Transformacja, Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Wśród laureatów została wyróżniona Gmina Kaliska w kategorii Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego za realizację projektu pn. ,,Klub Seniora odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Kaliska!”, którego celem jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w gminie Kaliska poprzez utworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania 30 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w Klubie Seniora. Odbiorcami wsparcia są przede wszystkim seniorzy.

 

Więcej informacji o Gali znajduje się na stronie: https://www.zawszepomorze.pl/asy-samorzadu-2022-nagrodzone-kto-otrzymal-wyroznienie