Accessibility
UE

Ankieta dot. Strategii Rozwoju Gminy Kaliska na lata 2023-2030

 

Szanowni Państwo,

w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Strategii Rozwoju, uprzejmie proszę o wypełnienie poniższej ankiety do 8 maja 2023r. Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, oraz szans i zagrożeń związanych z jej funkcjonowaniem, a także ukazanie potencjału do dalszego jej rozwoju.

 

Bardzo istotne jest, aby możliwie wiele mieszkańców gminy wzięło udział w badaniu ankietowym. Pozwoli to na poprawne zdiagnozowanie potrzeb i opinii mieszkańców gminy. Wnioski z badania pozwolą zespołowi badawczemu sformułować adekwatną propozycję rozwoju gminy.

 

Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. Informacje zbierane są wyłącznie w celach badawczych.

 

Kiklij w link i wypełnij ankietę: https://forms.gle/YwpC2icoGnnprnZb7 

 

Wójt Gminy Kaliska

/-/ Sławomir Janicki