Accessibility
UE

Ankieta dot. Strategii Rozwoju Gminy Kaliska na lata 2023-2030

Szanowni Państwo, 

w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Kaliska na lata 2023-2030, uprzejmie proszę o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, oraz szans i zagrożeń związanych z jej funkcjonowaniem, a także ukazanie potencjału do dalszego jej rozwoju. 

 

Bardzo istotne jest, aby możliwie wiele mieszkańców gminy wzięło udział w badaniu ankietowym. Pozwoli to na poprawne zdiagnozowanie potrzeb i opinii mieszkańców gminy. Wnioski z badania pozwolą zespołowi badawczemu sformułować adekwatną propozycję rozwoju gminy. 

 

Ankieta jest anonimowa, a udział w niej jest dobrowolny. Wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. Informacje zbierane są wyłącznie w celach badawczych.

Kiklij w link i wypełnij ankietę: https://forms.gle/YwpC2icoGnnprnZb7 


Wójt Gminy Kaliska
/-/ Sławomir Janicki