Accessibility
UE

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące ogłoszonego w ramach RPO WP 2014 - 2020 konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. Spotkania odbędą się w dniach 22.04, 28.04, 05.05 oraz 12.05.2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza, w Olivia Business Centre, Budynek Olivia Six przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku.

 

Na spotkaniach przybliżone zostaną zasady dofinansowania, kwalifikowalność wydatków, pomoc publiczna w projektach, zasady składania wniosków o dofinansowanie, kryteria oceny projektów, zasady wyboru projektów do otrzymania dofinansowania i podpisywania umów.

 

Dla kogo dofinansowanie w ramach konkursu?
Wsparcie dotacyjne  w ramach konkursu „Ekspansja na innowacje” skierowane jest do przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność badawczą i rozwojową (B+R). W zależności od typu projektu o środki będą mogły ubiegać się przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z innymi przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB, izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe. W przypadku projektów zmierzających do komercjalizacji wyników badań beneficjentami mogą być jednostki naukowe we współpracy z przedsiębiorcami. Warto zwrócić uwagę, że o środki mogą ubiegać się nie tylko MŚP ale i duże przedsiębiorstwa. Na spotkaniu przybliżymy zasady aplikowania w konkursie, w tym m.in.: typy beneficjentów, preferowane projekty, poziom dofinansowania, kwalifikowalność  wydatków, pomoc publiczna w projektach, zasady składania wniosków o dofinansowanie, kryteria oceny projektów, zasady wyboru projektów do otrzymania dofinansowania i podpisywania umów.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) i przesłać w wersji elektronicznej do Działu Promocji Agencji Rozwoju Pomorza S.A. na adres e-mail: anna.bochynska@arp.gda.pl lub katarzyna.kaparska@arp.gda.pl.

Liczba miejsc na spotkaniu ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

O wpisaniu na listę uczestników poinformujemy drogą elektroniczną.

 

Program:

http://kaliska.pl/dropbox2/files/Program_spotkania_informacyjnego__28_kwietnia_2016.pdf

 

Formularz zgłoszeniowy:


http://kaliska.pl/dropbox2/files/Formularz_zgloszeniowy.doc