Accessibility
UE

25 lat Partnerstwa Kaliska - Reinfeld

Dzisiaj, 2 maja 2023 roku, mija 25 rocznica współpracy partnerskiej gminy Kaliska z miastem Reinfeld w Niemczech.

Uroczyste podpisanie Aktu Partnerstwa miało miejsce 2 maja 1998 roku w kościele parafialnym w Kaliskach. Dnia 22 maja 1998 roku, w Reinfeld, nastąpiło powtórne złożenie podpisów pod Aktem Partnerstwa.

Gmina Kaliska planuje uczcić ten Jubileusz wraz z zaproszonymi gości z Reinfeld we wrześniu br.

 

 

Historia współpracy Kalisk i Reinfeld sięga roku 1995, kiedy to przebywający w RFN dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach nawiązał kontakt z  Przewodniczącym Rady Miasta Reinfeld i zaprosił do odwiedzenia gminy Kaliska. Przewodniczący Rady Miasta Reinfeld odwiedził wakacyjnie gminę Kaliska latem 1995 roku. Wówczas nawiązano pierwsze, jeszcze nieoficjalne kontakty. Goście z Niemiec zaprosili przedstawicieli gminy Kaliska do złożenia wizyty w Reinfeld, która miała miejsce w marcu 1996 roku. To wydarzenie rozpoczęło  współpracę różnych grup, w początkowym okresie głównie chórów i straży pożarnych.

Dynamicznie rozwijająca się współpraca zaowocowała podpisaniem oficjalnej umowy partnerskiej. Podczas wizyty mieszkańców Reinfeld   2 maja 1998 r.  w kościele parafialnym w Kaliskach przedstawiciele władz gminy Kaliska i miasta Reinfeld podpisali akt partnerstwa. 22 maja 1998 r. nastąpiło powtórzenie podpisania aktu partnerstwa w Reinfeld, podczas rewizyty delegacji z Kalisk.

 

Do momentu wybuchu epidemii, która uniemożliwiła kontynowanie współpracy w dotychczasowym zakresie, wzajemne kontakty realizowane były głównie poprzez:

- coroczną wymianę mieszkańców (w latach parzystych gmina Kaliska gościła w Reinfeld, w latach nieparzystych – to my gościliśmy przyjaciół z Reinfeld);

-  coroczną wymianę młodzieży (młodzież z Kalisk wyjeżdżała w latach nieparzystych, w latach parzystych gościła u nas młodzież
z Reinfeld);

- kursy języka niemieckiego w Reinfeld dla młodzieży szkolnej z Kalisk (odbyło się 20 corocznych kursów);

- organizację w Kaliskach kursów językowych dla mieszkańców, przy finansowym wsparciu partnera;

- udział przedstawicieli gmin w ważniejszych wydarzeniach organizowanych w gminie Kaliska bądź mieście Reinfeld (wizyty oficjalne władz, targi, wystawy, uroczystości).

 

Rada Gminy Kaliska nadała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kaliska mieszkańcom Reinfeld: p. Detlevowi Andresen oraz
p. Eckardowi Bode, którzy z największym oddaniem zaangażowali się w nawiązanie i prowadzenie współpracy partnerskiej. Wójt Gminy Kaliska wyróżnił te osoby także Honorową Nagrodą – Słonecznik 2013. W roku 2017 Honorowym Słonecznikiem wyróżniono także p. Brittę Lammert z Reinfeld, która prowadziła sprawy organizacyjne partnerstwa od początków współpracy.

Dziękujemy naszym przyjaciołom z Reinfeld oraz wszystkim mieszkańcom gminy Kaliska za tych 25 lat Partnerstwa. Żywimy nadzieję na kontynuowanie współpracy przez kolejne lata i na nowe perspektywy jej rozwoju.