Accessibility
UE

Zebranie wiejskie w sołectwie Dąbrowa

Sołtys sołectwa Dąbrowa Alicja Lipska wraz z Wójtem Gminy Kaliska Sławomirem Janickim zapraszają mieszkańców Sołectwa Dąbrowa  na zebranie wiejskie, które odbędzie się 14 grudnia b.r. ( środa ) o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie.
 

Tematyka zebrania wiejskiego przedstawia się następująco:

 1. Rozpoczęcie zebrania – powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Tematyka zebrania:
  1. przedstawienie proponowanej tematyki zebrania
  2. przegłosowanie tematyki
 4. Informacja z realizacji wniosków, opinii oraz uchwał z poprzedniego  z zebrania wiejskiego.
 5. Konsultacje społeczne dotyczące zmiany ” Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska”
 6. Omówienie spraw bieżących sołectwa.
 7. Wolne wnioski.
 8.  Zakończenie zebrania.