Accessibility
UE

Zakończona została realizacja zadania pn. „Remont i doposażenie pomieszczeń kuchni w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach wraz z organizacją turnieju KGW”.

 Zakończona została realizacja zadania  pn „Remont i doposażenie pomieszczeń kuchni w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach wraz z organizacją turnieju KGW”.

W ramach powyższej operacji zostały  wykonane prace remontowe kuchni. Dokonano zakupu mebli do trzech pomieszczeń  i wyposażono kuchnie i sale spotkań w  sprzęt AGD. W ramach  tego zadania przewidziano turniej KGW wraz z nagrodami.

Wartość zadania wyniosła  96 555,83 zł

Refundacja    to kwota 49 815,92 zł a pozostałe  46 739,91 to wkład własny.

operacja  z zakresu  małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW lata 2007 -2013