Accessibility
UE

Święto Pieczonego Ziemniaka 2014r. w Płocicznie

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach i Rada Sołecka Sołectwa Cieciorka serdecznie zapraszają 27 wrzesnia 2014 r.
o godz. 16.00 na placu przy kosciele w Płocicznie na Święto Pieczonego Ziemniaka 2014.