Accessibility
UE

Rozbudowa aplikacji mapowej – System Informacji Przestrzennej.

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej mapy interaktywnej dostępnej na stronie internetowej gminy Kaliska pod adresem www.kaliska.pl, w zakładce System Informacji Przestrzennej. Dotychczas aplikacja umożliwiała użytkownikom sprawdzenie informacji m.in. na temat trwających procedur planistycznych, obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W ramach konkursu grantowego pt.: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”, na poszerzone konsultacje społeczne dokumentu planistycznego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa”, ulepszyliśmy niniejszą mapę
o kilka dodatkowych funkcji. Nowym narzędziem dla zalogowanych i niezalogowanych użytkowników jest samodzielne generowanie informacji o przeznaczeniu danego terenu
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, bądź obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Nadmieniamy, że mapa interaktywna jest na bieżąco aktualizowana poprzez wprowadzanie nowych podziałów geodezyjnych działek oraz danych dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przypominamy również o możliwości i zachęcamy do składania wniosków poprzez wspomnianą aplikacje dla terenów objętych procedurą planistycznych jak i  innych obszarów.


Poniżej przedstawiamy nową funkcjonalność aplikacji: