Accessibility
UE

"Z kilkunastu metrów widziała, jak zamordowano nauczyciela Knittera"

Zapraszamy do zapoznania się z reportażem autorstwa naszego mieszkańca Krzysztofa Banula, przygotowanym pod okiem redaktora Tadeusza Majewskiego. Tekst opublikowano na stronie www.kociewiacy.pl    

http://kociewiacy.pl/gminy/kaliska/index.php?option=com_content&task=view&id=229&Itemid=33