Accessibility
UE

Odbył sie Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w ramach projektu

W dniu 7 Grudnia 2014r. po godzinie 15: 00 rozpoczął się Turniej KGW gdzie na wstępie Dyrektor GOK poinformowała uczestników o realizacji Turnieju KGW w ramach projektu pn: „ Remont i doposażenie pomieszczeń kuchni w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach wraz z organizacją turnieju KGW”,  który realizowany był z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013.

Kolejno Dyrektor odczytała cele turnieju, którymi było:

1)        Aktywizowanie społeczności wiejskiej zmierzająca do poprawy warunków życia na wsi

2)      Budowanie tożsamości w kontekście historii i dziedzictwa kulturowego i regionalnego

3)      Kultywowanie tradycji kuchni kociewskiej.

Po tej informacji na scenę została zaproszona Prezes Zarządu Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - Pani Zofia Czarnowska, która przedstawiła krótki zarys kół działających na terenie Gminy Kaliska.  Po tej informacji Dyrektor GOK przywitała zebranych gości. Zaś Pani Zofia Czarnowska powitała Koła i przybyłego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych- Pana Piotra Hałuszczaka.

 W turnieju wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich z Bartla Wielkiego, Cieciorki, Czarnego ( w trakcie rejestracji) z Iwiczna, Kalisk i Pieców.  Po tej części oficjalnej w oczekiwaniu na występ zespołu Kociewie Retro został przedstawiony program imprezy oraz skład Jury oceniającej konkurencje. W skład Jury wchodzili:

Pani Teresa Łasicka, Jadwiga Koprowska oraz Pani Janina Mucha. Kolejnymi członkami jury byli Pan Leszek Wardziński, Franciszek Szandrach, Zbigniew Malinowski i Piotr Hałuszczaka. Jury oceniało przygotowane potrawy pod względem smaku estetyki i sposobu prezentacji danej potrawy. Każde koło przygotowało 10 potraw z otrzymanych produktów spożywczych. Przygotowane potrawy zostały oparte o przepisy pochodzące z publikacji Pani Krystyny Gierszewskiej.  Kolejną konkurencją było wykonanie stroika z otrzymanych dekoracji.

Liczyła się oryginalność kompozycji w Nawiązaniu do Świąt Bożego Narodzenia. Trzecim elementem ocenianym przez jury było ustawienie potraw i dekoracji na Świątecznym stole oceniane, jako całości.

Podczas turnieju muzycznymi akcentami były występy zespołów.  „Kociewie Retro” pod opieką Bożeny Piór i Mirosławy Mőller ze Starogardu Gdańskiego zaprezentowały folklor kociewski w tańcu i śpiewie.  

Bardzo miłym zaskoczeniem okazał się występ zespołu folklorystycznego „Lubichowskie Kociewiaki „ pod opieką Pani Bogumiły Fiałkowskiej. Zespól wystąpił w ponad 27 grupie, która zaprezentowała śpiew, taniec oraz montaż słownomuzyczny. Artyści zostali nagrodzeni gromkimi oklaskami.

W trakcie występów - Jury w składzie 7 osobowym dokonało oceny poszczególnych konkurencji w oparciu o opracowane   karty ocen. Zaproszony na scenę przewodniczący Jury Zbigniew Malinowski poinformował, iż wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich biorące udział w turnieju wykazały się ogromnym zaangażowaniem  w przygotowane potrawy,  jak i również  w elementy dekoracyjne.  Kolejno przedstawił  koła, które otrzymały  największą liczbę punktów w poszczególnych konkurencjach. W pierwszej kolejności odczytał  Koło Gospodyń Wiejskich  Kaliska, które  największą liczbę  punktów uzyskało za konkurencje: „potrawy”  .  Drugim odczytanym kołem  było Koło Gospodyń Wiejskich  Iwiczno uzyskujące  największą liczbę punktów  w dwóch konkurencjach: „ stroik”  i  „wygląd stołu ogółem”. 

Dyrektor GOK zaprosiła osoby: Wójta Gminy Kaliska Sławomira Janickiego, przewodniczącego jury Zbigniewa Malinowskiego oraz Panią Zofia Czarnowską i gościa Piotra Hałuszczaka, które dokonały uroczystego wręczenia nagród oraz podziękowań  dla wszystkich kół  z Gminy Kaliskla za udział w Turnieju KGW. Następnie Pan Piotr Hałuszczak zaprosił wszystkich do degustacja potraw.

 

projektu pn: „ Remont i doposażenie pomieszczeń kuchni w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach wraz z organizacją turnieju KGW”,  który realizowany był z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013.