Accessibility
UE

Kociewski Gryf dla kaliskich emerytów!

 

 

Dnia 12 marca w remizie OSP w Skarszewach odbyła się uroczysta gala wręczenia nagrody starosty starogardzkiego – „Kociewski Gryf” za osiągnięcia w dziedzinie sportu, gospodarki oraz kultury w roku 2014. Laureatem tejże nagrody w dziedzinie kultury, w kategorii: organizacje pozarządowe zostało Gminne Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kaliskach. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Poniżej przedstawiamy opis uzasadniający zdobycie przez nasze Koło tej zaszczytnej nagrody.

 

Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kaliskach działa przeszło 40 lat,
a po transformacji 1989 roku bardzo energicznie, z myślą o realizacji różnorodnych potrzeb swoich członków. W obecnej chwili liczy blisko 140 osób i jest jednym z największych
w powiecie, nie licząc Starogardu Gdańskiego.  Sumienna, systematyczna i pełna zaangażowania praca Zarządu jest działalnością stricte społeczną  i nikt nie pobiera za nią żadnego wynagrodzenia. Podyktowana jest zdecydowanie potrzebą serca.

 

„Dodawać życia do lat, nie lat do życia”  H. Selye

 

To motto dobrze charakteryzuje działania Gminnego Koła. Sprawiają one, że seniorzyz naszego środowiska mogą korzystać z bogatej i interesującej oferty, pełnymi garściami czerpać  radość z życia i obcowania z drugim człowiekiem. Zadania podejmowane przez Koło dotyczą wielu dziedzin życia społecznego, a w szczególności szeroko pojętej kultury.
 

    W roku 2014 kaliskie Koło zaproponowało bogatą ofertę różnorakich działań. Już z początkiem roku, w lutym seniorzy mieli okazję wyjechać do elbląskiego Teatru im. A. Sewruka i obejrzeć
przedstawienie  Klejnoty autorstwa Michaela Pertwee. Zarząd koła stara się urozmaicać te wyjazdy proponując każdego roku inną placówkę kulturalną, oraz inny gatunek sztuki, i tak w ciągu minionych lat poznano Operę Novą w Bydgoszczy, gdzie zainteresowani obejrzeli i wysłuchali m.in. Hrabinę Maricę, Cyganerię, Barona Cygańskiego, gdański Teatr Wybrzeże, Teatr Muzyczny w Gdyni…Takie wyjazdy stwarzają możliwość uczestniczenia w odbiorze tzw. sztuki wysokiej i jest ciekawą alternatywą dla – często miałkiej - oferty telewizyjnej.
 

    W marcu 2014 członkowie Gminnego Koła wyjechali do Kina Helios w Tczewie, by tam obejrzeć głośny w owym czasie obraz Jack Strong. Była to nowa propozycja Zarządu Koła i spotkała się z pozytywnym odzewem, wobec czego postanowiono takie wyjazdy powtarzać rokrocznie (i już obecnie zorganizowano ponownie wyjazd do Tczewa, tym razem na lekką polską komedię).

 

    Wzorem lat ubiegłych Koło stanęło do konkursu na grant z Chaty Kociewia. Przygotowany projekt spotkał się z pozytywną oceną jury konkursowego, został zaakceptowany i projektodawcy otrzymali kwotę przeszło 4tys. na jego realizację. Projekt nosił tytuł Senior w ogrodzie i jego główną ideą było zintegrowanie środowiska emeryckiego z innymi mieszkańcami gminy (w tym ludźmi młodymi i dziećmi), w kontakcie ze sztuką, w szczególnym otoczeniu pięknej przyrody Polskich Ogrodów Ozdobnych Frank-Raj we Franku, gmina Kaliska. Podczas uroczystej inauguracji zapoznano zgromadzonych z ideą, celami i harmonogramem działań oraz zaproponowano wyjątkowy spacer po obiekcie. Następnie uczestnicy projektu spotykali się co tydzień przez 4 letnie miesiące, by obcować z inną dziedziną sztuki: fotografią, malarstwem akrylowym i witrażowym na szkle, tworzeniem prac z wosku i niecodziennych kompozycji roślinnych. Pod okiem instruktorów obecni na warsztatach poznali najważniejsze zasady decydujące o jakości fotografii, różne przybory malarskie, gatunki  farb i papieru odpowiedniego do określonego medium, zgłębiali osobliwości perspektywy i proporcji, uczyli się jak malować motywy roślinne farbami witrażowymi i jak stworzyć interesującą kompozycję z roślin.

Projekt został zakończony wieczorkiem słowno-muzycznym, który przygotowano w trakcie warsztatów literackich i poświęcony został 25 rocznicy odzyskania wolności, zgodnie z sugestią Chaty Kociewia.  Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów (przybyli uczestnicy projektu, instruktorzy, wolontariusze, sympatycy i zaproszeni goście). W otoczeniu pięknej ogrodowej przyrody, wśród kwiatów, krzewów i drzew na miniscence odbył się spektakl. Scenografię uzupełniały biało-czerwone elementy: flaga państwowa, baloniki, chorągiewki, także stroje prowadzących, występujących i widzów. Konferansjerki  przywołały na pamięć podstawowe fakty z polskiej historii ostatnich 25 lat i przypomniały zmiany, jakie zaszły w tym okresie w Polsce i Gminie Kaliska. Narrację urozmaiciły występy zespołu wokalnego Cantare, oraz występ jednego z seniorów, który przygotował na organkach wiązankę znanych pieśni religijnych, ludowych i biesiadnych. Z uczennicami gimnazjum zebrani odśpiewali pieśń
J. Pietrzaka „Żeby Polska była Polską” i J. Kaczmarskiego „Mury”, wysłuchali recytacji  wiersza Wisławy Szymborskiej: „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”.
     Kontakt ze sztuką, z piękną przyrodą w tle, sprawił ogromną przyjemność, a dziełka, które były efektem pracy, dały twórcom poczucie dumy i satysfakcji. Była ona tym większa, że na corocznym wernisażu artystycznych prac mieszkańców Gminy Sami Swoi, którego organizatorem jest Gminny Dom Kultury w Kaliskach, uczestnicy projektu mieli okazję zaprezentować rezultaty letnich spotkań we Frank-Raju.

     Projekt  cieszył się wielkim zainteresowaniem, które przejawiało się sporą frekwencją kaliskich seniorów i nie tylko.  Jego wartość polega na tym, że stworzył okazję rozwijania własnych umiejętności – umysłowych, manualnych , a także radosnego spędzania wolnego czasu w grupie osób serdecznie i życzliwie do siebie nastawionych.  Stał się miejscem spotkania kilku pokoleń – seniorów, ich dzieci i wnuków, integracji nie tylko rodzinnej, ale i wielopokoleniowej. 
Niebagatelną wartością projektu okazała się pomoc w jego realizacji  ze strony dzieci, i młodzieży (uczniowie szk. podst., gimnazjalistów i nieco starszych), zaprzyjaźnionych członków zespołu muzycznego, wolontariuszy.
 

     Przedsięwzięcia realizowane przez Gminne Koło PZERiI, w tym projekty wymagają współpracy seniorów z innymi podmiotami. Koło seniorów nie zamyka się we własnym gronie, chętnie współpracuje z Urzędem Gminy, GOPS-em, Młodzieżową Radą Gminy, GOK-em, Gminną Biblioteką Publiczną, Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Kaliska, Zespołem Szkół Publicznych, sołectwami... Jest to zawsze bardzo owocna dwustronna wymiana.
Projekt Senior w ogrodzie to kontynuacja tego typu działań z lat poprzednich: Stary, ruszaj się,  Seniorze, brukuj rozum i Seniorze, nie irytuj się. Udało się na ich realizację zdobyć ogółem kwotę blisko 25tys. Projekty dofinansowane są ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Zainicjowane, w trakcie realizacji projektu Senior w ogrodzie, działania mają swój dalszy ciąg: grupa uczestników zajęć doskonali umiejętności plastyczne na zorganizowanych przez GOK warsztatach malarskich. Także inne projekty są kontynuowane, np. ubiegłoroczny Seniorze, nie irytuj się ma odzwierciedlenie w cotygodniowych spotkaniach grupy zapaleńców przy grach stolikowych, a spacery z kijkami nornic walking to efekt projektu Stary, ruszaj się sprzed trzech lat.  

     Gminne Koło cyklicznie organizuje wyjazdy na bliższe lub dalsze wycieczki. W minionym roku 2014, w maju chętni ruszyli śladami Józefa Wybickiego. Wycieczkowicze mieli najpierw okazję podziwiać Ogród Botaniczny w Gołubiu, potem obejrzeć dworek w Sikorzynie, który jest gniazdem rodowym Wybickich, a następnie zwiedzić Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Wycieczka zakończyła się w Skarszewach, gdzie ciekawostką jest m.in. tzw. Kościół 24h. 
    Wycieczki kaliskich emerytów, na które mogą się wybrać też ich rodziny i znajomi (bowiem Koło jest otwarte na wszystkich mieszkańców Gminy), wzbogacają wiedzę o najbliższym regionie (rok 2013 to zwiedzanie Helu i Borów Tucholskich, 2012 - Kanał Elbląski) i Polsce (np. Gniezno, Pola Lednickie, Częstochowa) , dają możliwość bezpośredniego kontaktu z wytworami sztuki – malarstwo, rzeźba, architektura, wpływają na kształtowanie gustów ich uczestników i pozwalają na przeżywanie emocji w zetknięciu z wytworami kultury.


     Rokrocznie Koło organizuje też kilkugodzinne majówki i biwaki, w tym jeden przeznaczony dla 80-letnich i starszych jego członków. Proponowane są inne formy spędzania wolnego czasu, by najstarsi emeryci nie ograniczali swojej aktywności tylko do własnego domu i rodziny.
W ubiegłych latach biwaki miały miejsce w Orlu, Czarnym i Bartlu Wielkim, w 2014 odwiedziliśmy w maju Wirty, w sierpniu ponownie Bartel Wielki. Zarząd Koła przykłada wielką wagę do dbałości o najstarszych. Pamięta o jubileuszach, rocznicach ślubu, itp. Daje temu wyraz wysyłając okolicznościowe kartki i uczestnicząc w rodzinnych spotkaniach.

     Talenty emeryckie i emerycka aktywność w życiu środowiska ujawniają się też poprzez udział w akcjach charytatywnych, np. Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Na XXI i XXII finał, które odbywały się w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach,  członkowie Koła przekazali na potrzeby loterii wybrane prace artystyczne, niewielkie sumy pieniężne i zaangażowali się w realizację pomysłu atelier fotograficznego pn.  Bollywood czy Foto-retro.

Corocznie wspiera inicjatywę Caritas Diecezji Pelplińskiej i Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim, biorąc udział w recitalach zapraszanych przez organizatorów artystów: Eleni, Zbigniewa Wodeckiego, Alicji Majewskiej, Golec uOrkiestry (2014) i zostawiając poprzez to pewną sumę pieniędzy na określony cel.

 

     Różne formy działalności kaliskiego Koła są często inspiracją do tworzenia oryginalnych tekstów w gwarze kociewskiej. I tak w trakcie realizacji projektu Senior w ogrodzie powstała gadka pod tym samy tytułem, a wcześniej opowiastki Ryfka i Gysie pióra. Prezentowane na wspólnych spotkaniach i w internecie propagują kociewski folklor i wzbogacają kulturę naszej Małej Ojczyzny.

 

    Gminne Koło PZERiI w Kaliskach nie zaniedbuje również kultury fizycznej. Kontynuując wcześniejszy projekt  Stary, ruszaj się grupa entuzjastów każdego dnia wybiera się w plener z kijkami do nordic walking. Godzinna przechadzka sprzyja utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej i świetnego samopoczucia. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom członków Koła zorganizowano w czerwcu kolejny turniej w boule (gra przypadła do gustu w czasie realizacji zeszłorocznego projektu Seniorze, nie irytuj się). 
 

      Kaliscy emeryci wzięli w 2014 roku udział w X Spartakiadzie Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych w Starogardzie Gdańskim, z której wrócili jako wicemistrzowie Powiatu, przywożąc 4 złote medale, 6 srebrnych i 4 brązowe.  W roku 2013 udało się zdobyć tytuł mistrzowski. Warto przypomnieć, że w czasie gdy starogardzkie obiekty sportowe były w remoncie, kaliskie Koło podjęło się organizacji VII Spartakiady dla ekip z całego powiatu. Oprócz wielu zespołów i zaproszonych gości pojawiła się także delegacja z zaprzyjaźnionego z Kaliskami miasta Reinfeld.
     Seniorzy chętnie biorą udział w aktywności fizycznej, z poświęceniem ćwiczą przed wyjazdami na Spartakiady.  Chcąc zachować kondycję trenują dalej, np. od jesieni 2014 spotykają się co tydzień w szkolnej sali gimnastycznej, by pod kierunkiem instruktora dbać o sprawność fizyczną.

 

     Dwa razy w roku członkowie Koła spotykają się w szerokim gronie: przy okazji Święta Seniora i na Spotkaniu Opłatkowym. Są to dla  wszystkich chwile bardzo uroczyste i wyjątkowe. Co roku moją też możliwość uczestniczenia we Mszy Św. w intencji żyjących i zmarłych członków Koła.

    

    Na potrzeby wszystkich zainteresowanych powstała systematycznie prowadzona strona internetowa seniorów: www.emeryci-kaliska.pl. Śledząc wpisy z roku 2014 ,także wcześniejsze można zorientować się w bogatej ofercie Koła, zapoznać się z  aktualiami,  prześledzić relacje z odbytych imprez, itp. Strona ma już ok. 20tys. odwiedzin.


     Praca kaliskiego Koła Emerytów i Rencistów jest dostrzegana i cieszy się uznaniem władz gminnych i powiatowych.  W 2014 roku Zarząd Koła otrzymał za swą działalność nagrodę w VIII edycji konkursu Kociewskie Pióro w dziedzinie animacja kultury - zbiorowe.  Organizatorem konkursu było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar w Zblewie.

 

Opracowała Barbara Płonka