Accessibility
UE

Jubileusz 65-lecia KGW Piece

 

 

W sobotę, 7 marca, Koło Gospodyń Wiejskich w Piecach świętowało jubileusz 65-lecia swojej działalności. Na uroczystość zaproszono Starostę Starogardzkiego Leszka Burczyka, przedstawicieli władz gminy, urzędu gminy, sołectwa, szkoły oraz pozostałych kół gospodyń z terenu gminy. Ten zaszczytny jubileusz był okazją do podsumowania bogatej działalności Koła, przypomnienia jego historii, a także złożenia podziękowań, gratulacji i najlepszych życzeń dla wszystkich Szanownych Członkiń i jednego Pana w składzie KGW.  Należy podkreślić, że KGW Piece jest jednym z najdłużej działających kół z terenu powiatu.  Koło zawsze chętnie współpracuje z samorządem, promując gminę i aktywizując lokalną społeczność. Serdecznie dziękujemy i życzymy kolejnych, wspaniałych jubileuszy.