Accessibility
UE

Informacja o przyznaniu dotacji dla organizacji pozarządowych

 

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwijania aktywności sportowej mieszkańców, realizacji działań z zakresu kultury oraz profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia w 2023 r. Wójt Gminy Kaliska przyznał dotacje na wsparcie realizacji następujących zadań:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków przez Gminę Kaliska

1.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska

Rozwijanie aktywności sportowej mieszkańców: zadanie pod nazwą „Mogę bo chcę!”

 

5.390,00 zł

2.

Klub Sportowy „Petanque Kaliska”

Rozwijanie aktywności sportowej mieszkańców: zadanie pod nazwą „Petanque – Zmagania z kulami”

 

9.540,00 zł

 

Dziękujemy oferentom za przystąpienie do konkursu oraz zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Kaliska w sprawie przyznania dotacji