Accessibility
UE

Informacja

Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia  2014 r. (środa) jest dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku  Kultury w Kaliskach  zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2014  Dyrektora Gminnego  Ośrodka Kultury w Kaliskach  z dnia 02.04.2014r w sprawie  ustalenia  dni wolnych  od pracy w 2014 roku.