Accessibility
UE

GOPS w Kaliskach zatrudni osobę do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach zatrudni osobę do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

 

Wymagania niezbędne:

- kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

- udokumentowany półroczny staż pracy z osobami niepełnosprawnymi

Zakres obowiązków i rodzaj specjalistycznych usług jest dostosowany do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, jest to między innymi: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi 
i umiejętności społecznych oraz wspieranie także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych

Wynagrodzenie – od 40 zł brutto za godzinę

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przybycie do siedziby GOPS Kaliska,
ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, kontakt telefoniczny z Kierownikiem Ośrodka
pod nr 585889201 wew. 548 lub przez adres e-mail gops@kaliska.pl