Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Stawki na 2019 rok

Informacja o zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2019 roku.

Informujemy mieszkańców gminy Kaliska, iż od 01.01.2019 roku uległy zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy Kaliska nr II/16/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku. Informujemy, że dotychczasowe indywidualne numery kont bankowych nie uległy zmianie.

Zgodnie z powyższą uchwałą opłata wynosi:

 1. Za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny
  • od gospodarstwa domowego jednoosobowego 29,00 zł miesięcznie;
  • od gospodarstwa domowego wieloosobowego 58,00 zł miesięcznie.

 

 1. Za gospodarowanie odpadami w sposób nieselektywny
  • od gospodarstwa domowego jednoosobowego 60,00 zł miesięcznie;
  • od gospodarstwa domowego wieloosobowego 120,00 zł miesięcznie.

 

 1. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - za pojemnik o pojemności:

Pojemność pojemnika w litrach

Stawka ZMIESZANE w zł

Stawka BIO w zł

Stawka PAPIER w zł

Stawka SZKŁO w zł

Stawka METALE I TWORZYWA w zł

120

     40,00

  30,00

  20,00

  20,00

  20,00

240

     80,00

  60,00

  40,00

  40,00

  40,00

1100

   400,00

300,00

150,00

150,00

150,00

5000

1 600,00

800,00

450,00

450,00

450,00

7000

2 600,00

1 100,00

650,00

650,00

650,00

 

 1. za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nie selektywny (stawka wyższa) – za pojemnik o pojemności:

 

Pojemność pojemnika w litrach

Stawka za odpady zmieszane w zł

120

    80,00

240

   160,00

1100

   800,00

5000

3 200,00

7000

5 600,00

 

 

 

 1. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego:

 

 • w wysokości 300 złotych za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • w wysokości 600 złotych za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.