Menu
Ważne
Sonda
Brak aktywnej sondy.
Zobacz archiwalne sondy.
Informacje

Urząd Czynny:
Poniedziałek - Piątek
7:30 – 15:30
Konto Bankowe:
Bank Spółdzielczy Skórcz O/Zblewo
08 8342 0009 4000 0127 2000 0003
Informacja turystyczna

Komunikat dla osób nie słyszących

URZĄD GMINY KALISKA INFORMUJE

2014-03-07, autor: admin

Urząd Gminy Kaliska informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”.

 Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

Postępowanie w sprawie utraty dowodu osobistego.

Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym  organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować może uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.