Menu
Ważne
Sonda
Brak aktywnej sondy.
Zobacz archiwalne sondy.
Informacje

Urząd Czynny:
Poniedziałek - Piątek
7:30 – 15:30
Konto Bankowe:
Bank Spółdzielczy Skórcz O/Zblewo
08 8342 0009 4000 0127 2000 0003
Informacja turystyczna

Komunikat dla osób nie słyszących

Obradowała Młodzieżowa Rada Gminy Kaliska.

2011-06-03, autor: adm.

We wtorek, 31 maja, Młodzieżowa Rada Gminy Kaliska odbyła drugą sesję, podczas której zatwierdziła plan swojej pracy na rok bieżący. Podjęła również uchwałę w sprawie przystąpienia, wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kaliskach, do realizacji projektu pn. „Załóż maskę – uwolnij artystę”. GOK wystąpił o dofinansowanie projektu ze środków Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII”.
W przygotowanie wniosku o dofinansowanie aktywnie włączyli się nasi młodzi samorządowcy, którzy, w przypadku otrzymania środków, będą też głównymi realizatorami projektu.
Sesja była również okazją do złożenia ślubowania przez radne: Magdalenę Rogowską i Natalię Fehm, które nie uczestniczyły w pierwszej sesji MRG.

Życzymy młodzieży powodzenia i dalszego zapału do pracy!

Plan pracy Młodzieżowej Rady Gminy Kaliska na 2011 rok:

1. Wypracowanie propozycji zmian w ramach aktualizacji Statutu Młodzieżowej Rady Gminy.

2. Wypracowanie modelu współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz sołectwami (świetlice wiejskie).

3. Działania na rzecz organizacji szkoleń dla Młodzieżowej Rady Gminy i gminnych samorządów uczniowskich w zakresie

kształtowania postaw obywatelskich.

4. Opracowanie diagnozy środowiska młodzieżowego na terenie gminy Kaliska.

5. Organizacja imprez i festynów sportowych w celach charytatywnych.

6. Organizacja imprez rozrywkowych i rekreacyjnych dla młodzieży (dyskoteki, wieczorki filmowe itp.).

7. Działania na rzecz poprawy dostępności hal sportowych dla młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym.

8. Współpraca z organizatorami gminnych imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

9. Powołanie grupy tanecznej, grupy kabaretowej oraz kółka gitarowego.

M.R.G.JPG

M.R.G.1.JPG

M.R.G2.JPG